zdrowe życie

Ocena ryzyka upadku


Pełna ocena ryzyka upadków obejmuje ustalenie przyczyny upadku poprzez wywiad.

Badanie przedmiotowe oraz badania dodatkowe, planowane zależnie od potrzeb.

W wywiadzie należy uwzględnić:

 • okoliczności upadku: miejsce, rodzaj aktywności w momencie upadku, udział czynników zewnętrznych;
 • objawy poprzedzające upadek: zawroty głowy, kołatanie serca, ból w klatce, duszność, osłabienie, mroczki przed oczami, zaburzenie zwieraczy;
 • stwierdzenie, czy nastąpiła utrata świadomości;
 • relacje świadków upadku;
 • choroby aktualne i przebyte;
 • stosowane leki i ich dawki;
 • przyjęte posiłki i płyny;
 • wywiad dotyczący upadków w przeszłości: o tym samym charakterze, o odmiennym obrazie oraz ich częstość.

W badaniu przedmiotowym należy ocenić wydolność układu krążenia i układu oddechowego, kostno- stawowego, wzroku i wykonać badanie neurologiczne.

W zależności od wyników badania podmiotowego i przedmiotowego w dalszej diagnostyce należy rozważyć wykluczenie anemii i zaburzeń elektrolitowych i metabolicznych, EKG, badanie holterowskie, pomiar RR, próba ortostatyczna, 24- godzinne monitorowanie ciśnienia krwi, test pionizacyjny, RTG kręgosłupa szyjnego, badanie doplerowskie tętnic szyjnych, ECHO serca.

Do metod chodu i równowagi należą test Tinetti, skala Berg, test "wstań i idź".

Test " wstań i idź" to uproszczona wersja testu Tinetti. Polega on na:

 • zmianie pozycji z siedzącej na stojącą;
 • przejściu 3 metrów;
 • obrocie o 180 stopni;
 • zmianie pozycji ze stojącej na siedzącą.

Osoby, które wykonują powyższe zadanie poniżej 20 sekund są w większości samodzielne. Całkowicie sprawnym test ten zajmuje 12 sekund. Zaś test Tinetti polega na:

 • przejściu z siedzenia do stania;
 • 5- sekundowym unieruchomieniu;
 • przejściu 3 metrów,
 • obrocie o 180 stopni;
 • przejściu ze stania do siedzenia.

Skala Berg jest 56- punktową skalą oceniającą sprawność wykonania i obecności zaburzeń równowagi w czasie różnego typu czynności: wstawanie, obrót, podniesienie czegoś z podłogi, stanie na jednej nodze, wchodzenie na stopień.

Celem tych testów jest ocena zaburzeń, wyłonienie osób narażonych oraz prognozowane ryzyka i stanu funkcjonalnego w przyszłości, a także ocena zmian w czasie.